TƯ VẤN

1. Các bước dán Decal:

2. Cấu tạo các lớp Decal: